Triviální algoritmus, DDA algoritmus a Bresenhamův algoritmus pro úsečku - Java

Triviální algoritmus, DDA algoritmus a Bresenhamův algoritmus pro úsečku - Java

Vykreslení úsečky je základ počítačové grafiky a existuje pro to řada algoritmů. Některé jsou efektivnější - Bresenhamův algoritmus, některé méně - triviální a DDA algoritmy. A i přesto, že je možné úsečky vykreslit bez vlastní implementace příslušné metody s využitím třídy java.awt.Graphics, je dobré vědět, co se za metodami v této třídě skrývá. Názorně si ukážeme kód v javě pro tyto 3 algoritmy. Implementace v Javě je velmi podobné té v C, takže ani milovníci C# a jiných Cček nepřijdou zkrátka.


Můžete zkusit: Funkční java aplikace využívající všech algoritmů níže + něco k tomu :)

Bresenhamův algoritmus pro úsečku

Pravděpodobně nejefektivnější algoritmus pro vykreslení úsečky. Vychází z DDA algoritmu, narozdíl od něj se pohybuje ale pouze v celých číslech (int), což je nesporná výhoda oproti všem ostatním řešením.

Kód níže je varianta kódu, která pokrývá všechny situace, které mohou nastat - řádné vykreslení ve všech půlkvadrantech (podle směrnice), správné vykreslení při situaci, kdy koncový bod úsečky bude vlevo od počátečního, i tu, kdy úsečka bude vlastně jen jeden bod.

// Bresenhamův algoritmus

if ((x1 == x2) && (y1 == y2)) {      
  drawPixel(x1, y1, barva);

} else {       
  int dx = Math.abs(x2 - x1);
  int dy = Math.abs(y2 - y1);
  int rozdil = dx - dy;

  int posun_x, posun_y;

  if (x1 < x2) posun_x = 1; else posun_x = -1;
  if (y1 < y2) posun_y = 1; else posun_y = -1;

  while ((x1 != x2) || (y1 != y2)) { 

    int p = 2 * rozdil;

    if (p > -dy) {
      rozdil = rozdil - dy;
      x1 = x1 + posun_x;
    }
    if (p < dx) {
      rozdil = rozdil + dx;
      y1 = y1 + posun_y;
    }
    drawPixel(x1, y1, barva);
  }
} 

DDA algoritmus pro úsečku

Výchozí algoritmus pro Bresenhamův. Hlavní rozdíl je v datovém typu čísel - zde se pohybujeme v reálných číslech (tudíž používáme buď double nebo float datové typy). Na pochopení se ale zdá být jednodušší.

Kód níže je varianta kódu, která pokrývá všechny situace, které mohou nastat - řádné vykreslení ve všech půlkvadrantech (podle směrnice), správné vykreslení při situaci, kdy koncový bod úsečky bude vlevo od počátečního, i tu, kdy úsečka bude vlastně jen jeden bod.

// DDA algoritmus

double dx = x2-x1;
double dy = y2-y1;

if (Math.abs(y2 - y1) <= Math.abs(x2 - x1)) {

  if ((x1 == x2) && (y1 == y2)) {
    drawPixel(x1, y1, barva);

  } else {
    if (x2 < x1) {
      int tmp = x2;
      x2 = x1;
      x1 = tmp;

      tmp = y2;
      y2 = y1;
      y1 = tmp;
    }

    double k = (double)dy/dx; 
    int cele_y;      
    double y = (double)y1;

    for (int x = x1 ; x <= x2 ; x++) {
      cele_y = (int)Math.round(y);
      drawPixel(x, cele_y, barva);
      y += k;
    }
  }
} else {

    if (y2 < y1) {
      int tmp = x2;
      x2 = x1;
      x1 = tmp;

      tmp = y2;
      y2 = y1;
      y1 = tmp;
    }

    double k = (double)dx/dy;
    int cele_x;
    double x = (double)x1;
    for (int y = y1; y <= y2; y++) {
      cele_x = (int)Math.round(x);
      drawPixel(cele_x, y, barva);
      x += k;
    }
}

Triviální algoritmus pro úsečku

Nejjednodušší algoritmus pro vykreslení úsečky, jeho logika je na první pohled čistě matematická a zcela jasně vychází ze směrnicového vyjádření přímky (to ostatně všechny algoritmy, ne u všech je to ale na prnví pohled zřejmé).

Kód níže je varianta kódu, která pokrývá všechny situace, které mohou nastat - řádné vykreslení ve všech půlkvadrantech (podle směrnice), správné vykreslení při situaci, kdy koncový bod úsečky bude vlevo od počátečního, i tu, kdy úsečka bude vlastně jen jeden bod.

// Triviální algoritmus

  double dx = x2 - x1;
  double dy = y2 - y1;

  if (Math.abs(y2 - y1) >= Math.abs(x2 - x1)) {

  if ((x1 == x2) && (y1 == y2)) {
    drawPixel(x1, y1, barva);

  } else {
    if (y2 < y1) {
      int tmp = x2;
      x2 = x1;
      x1 = tmp;

      tmp = y2;
      y2 = y1;
      y1 = tmp;
    }

    double k = dx / (double) dy;
    double q = x1 - k * y1;

    for (int y = y1; y < y2; y++) {
      int x = (int) (k * y + q);
      drawPixel(x, y, barva);
    }
  }


} else {
  if (x2 < x1) {
    int tmp = x2;
    x2 = x1;
    x1 = tmp;

    tmp = y2;
    y2 = y1;
    y1 = tmp;
  }

  double k = dy / (double) dx;
  double q = y1 - k * x1;

  for (int x = x1; x < x2; x++) {
    int y = (int) (k * x + q);
    drawPixel(x, y, barva);
  }
}

<< Back to the previous page


Write a comment
 If you cann't see the verification code clearly.
Type the characters into the text field below(*)
 
This website uses cookies for ads, just like any other website. Further information